Tiếng hát ven sông

Posted: 14/12/2014 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Nhã Quỳnh

Nguyễn Quyết Thắng

sen_tren_song

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.