Archive for the ‘Nhã Quỳnh’ Category

Nguyễn Quyết Thắng

suy_tu4

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Linh mục Hoài Đức

nha_tho_trong_nui-dinh_cuong
Nhà thờ trong núi
dinhcuong

Nhạc và lời: Linh mục Hoài Đức; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng gửi âm bản mp3; Bản ký âm – Thư Viện Âm Nhạc

Nguyễn Quyết Thắng

sen_tren_song

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Đình Quân (1939-2003)

loi_ta_on

Nhạc và lời: Trần Đình Quân; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng gửi nhạc và âm bản mp3