Lặng im

Posted: 18/01/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Quyết Thắng, Nhã Quỳnh

Nguyễn Quyết Thắng

suy_tu4

Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.