Hoàng Sa Ngụy Văn Thà và đồng đội

Posted: 18/01/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

nguy_van_tha

Hoàng sa ơi Hoàng sa…!
Tôi muốn gọi tên phần máu thịt này
Là “Hoàng Sa Ngụy Văn Thà và Đồng Đội”…

Tôi muốn sông biển quê hương.
Muôn đời vỗ bờ câu hát…
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà và Đồng Đội”

Tôi muốn Hải Âu sải cánh trời xa…
Mang theo lời tưởng niệm.
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà Và Đồng Đội”.

Tôi muốn gió từ đại ngàn…
Cơn bão trùng dương gào thét.
Lời thề gan ruột.
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà Và Đồng Đội”…

Tôi muốn trong mỗi lời kinh cầu nguyện.
Trên từng ngón tay
Mẹ lần tràng hạt đêm ngày.
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà Và Đồng Đội”…

Tôi muốn con tôi mỗi sáng chào cờ …vào lớp
Bài quốc ca vang lên lời da diết.
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà Và Đồng Đội”…

Tôi đi theo dấu bước của các anh.
Dâng thơ này… quặn thắt.
Lời đau máu chẩy ruột mềm.
Ngàn đời Nhân Dân ghi nhớ.
“Hoàng Sa Ngụy Văn Thà Và Đồng Đội”.

Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.