Archive for the ‘Hoài Đức’ Category

Linh mục Hoài Đức

jesus_christ

Lời: Nguyễn Khắc Xuyên; Nhạc: Linh mục Hoài Đức; Tiếng hát: Mỹ Huyền

Nguồn âm bản mp3: NCT; bản ký âm: Thư Viện Âm Nhạc

Linh mục Hoài Đức

vinh_danh_thien_chua

Nhạc và lời: Linh mục Hoài Đức; Trình bày: Như Mai
ban_ky_am

Nguồn: Nghe Nhạc Thánh Ca

Linh mục Hoài Đức

nha_tho_trong_nui-dinh_cuong
Nhà thờ trong núi
dinhcuong

Nhạc và lời: Linh mục Hoài Đức; Hòa âm: Nguyễn Khâm; Tiếng hát: Nhã Quỳnh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng gửi âm bản mp3; Bản ký âm – Thư Viện Âm Nhạc