Cao cung lên

Posted: 24/12/2018 in Âm Nhạc, Hoài Đức, Mỹ Huyền, Nguyễn Khắc Xuyên

Linh mục Hoài Đức

jesus_christ

Lời: Nguyễn Khắc Xuyên; Nhạc: Linh mục Hoài Đức; Tiếng hát: Mỹ Huyền

Nguồn âm bản mp3: NCT; bản ký âm: Thư Viện Âm Nhạc

Đã đóng bình luận.