Archive for the ‘Như Mai’ Category

Linh mục Hoài Đức

vinh_danh_thien_chua

Nhạc và lời: Linh mục Hoài Đức; Trình bày: Như Mai
ban_ky_am

Nguồn: Nghe Nhạc Thánh Ca

 
Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Như Mai
Nguồn: YouTube (uploaded by MyMusicVN)