Kinh tin kính

Posted: 23/12/2016 in Âm Nhạc, Hoài Đức, Như Mai

Linh mục Hoài Đức

vinh_danh_thien_chua

Nhạc và lời: Linh mục Hoài Đức; Trình bày: Như Mai
ban_ky_am

Nguồn: Nghe Nhạc Thánh Ca

Đã đóng bình luận.