Giáng Sinh

Posted: 17/12/2014 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

christmas_candle

ngày trôi trong sự chết bất tận
tôi đêm nào cũng giáng sinh
nồng nàn linh lãng
tẩn liệm mặt trời

tôi mỏng dính
lách mình qua khe gió
che giữ ngọn nến
chờ phục sinh

tôi thấy mình bùng lên như lửa
dưới nắp quan tài
đêm nay
mặt trời giáng sinh

tiễn liệm tôi trong hình hài của nến…

Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.