Sơn nữ nhiều năm quên tắm suối

Posted: 17/12/2014 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

son_nu_tam_suoi

chiều ấy mùa thu đi xuống tóc
hai hàng cây bệnh nhớ không gian
gió đưa hơi cảm từ đâu đến?
đất đã thay màu da điếu tang

những cụm mây sầu bay hớt hải
chim không xếp cánh lững thân buồn
có phải khói nhà em mới đốt?
thật tình ngựa mới lỏng dây cương

xa bóng cây rừng trăng chải tóc
sáu năm trồng tuổi để thay da
hoang vu nai đã về bên suối
đàn mễn chân nào động bóng ma?

sơn nữ nhiều năm quên tắm suối
ngực còn hỏi nắng, nắng đâu xa?
tiếng gà khuya vọng sương thay áo
lạnh buốt người hay lạnh cắt da?

đất đỏ quanh co xuống bản rừng
hồn về Kinh Thượng có bâng khuâng?
mưa như nước mắt trên trần thế
gõ những âm giai địa chấn buồn…

Sơn nữ chiều nay đi tắm suối
Ta còn xa thắm thấy chân không…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Vancouver, BC – June 16, 2014 – 1H05’pm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.