Một lần rồi xóa tan

Posted: 22/12/2014 in Âm Nhạc, Kim Khánh, Lữ Quỳnh, Thơ, Vĩnh Điện

Vĩnh Điện

red_leaves-winter

Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh

Bản ký âm PDF

Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.