Sơn nữ còn không ở lại rừng?

Posted: 30/12/2014 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

nguoi_thieu_so_sedang

Trong tiếng còng khua ráng đỏ chiều
Bước chân rừng dậy tiếng thu reo
Mưa mùa chưa đến chim chưa hót
Sơn nữ về ngang dưới góc đèo

Ta lên biên trấn hay biên tái
Chỉ thấy mây mù mây đuổi mây
Lòng lính thật tình hay cảm khái
Thương quê hương mù khói đạn bay

Rượu cần chưa uống ta say khước
Môi đổi môi đầm hạt nếp thơm
Mùi của rừng thiêng hay đất rẩy
Hay hồn dân tộc gái Sédang

Riêng ta quẳng chiếc linh hồn nhỏ
Trải chiếu mời ai một chỗ ngồi
Trăng gió sao đêm làm bạn hữu
Cây, chim, muông thú đến đùa vui

Sơn nữ một chiều đi hỏi núi
Suốt đời “bỏ mã” ở trong buôn?
Ta đến rồi đi không trở lại
Bỏ quên màu mắt đục em buồn

Và trong tiếng gió rơi trầm lắng
Sơn nữ còn không ở lại rừng…?

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
July 18, 2014 – 11H 53’ – Mississauga, Ontario
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.