Tự tâm | 2015

Posted: 03/01/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

chim_bay_va_bong-vo_dinh
Chim bay và bóng
Võ Đình

Tự tâm

tự tâm mở rộng vòng tay
nghiêng mình chỉ thấy bóng ngày hoang vu
thân xưa hun hút sa mù
lòng xưa cũng một rối mù vô minh
thời gian qua. hẳn vô tình
nghiệp gieo đủ nặng giờ đành lãng xa
khai tâm sám pháp di đà
đêm xanh ngồi niệm hằng hà bóng cao
hiên ngoài lóe một đường sao
có con chim nhỏ cánh chao nghiêng chờ

 

2015

giao thừa thức giấc
nhìn vầng trăng khuya
lời ba la mật
thoảng giữa trời hương
âm âm tiếng hạc
bài kệ đầu năm
mở lòng. bát ngát
một trời sao đêm
mười trang đại nguyện
vọng từ đáy tim
con. nam mô Phật

Lữ Quỳnh
San Jose, January 1st, 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.