Kỷ vật cho em

Posted: 07/01/2015 in Âm Nhạc, Linh Phương, Phạm Duy, Thái Thanh, Thơ

Phạm Duy

truc_thang_vnch

Thơ: Linh Phương; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Thái Thanh

Bản ký âm PDF

Nguồn bản ký âm: Tập nhạc Phạm Duy – Kỷ Vật Chúng Ta (phamduy.com); âm bản mp3: nhacso.net

Đã đóng bình luận.