Biển quê anh

Posted: 10/01/2015 in Thơ, Trần Thạch Linh

Trần Thạch Linh

tau_hq_604
Tàu HQ-604 của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công
tại phía Tây Nam bãi Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Đồng hồ Liên – xô
Không tốt hơn.
Đồng hồ Thuy Sĩ.
Trăng Việt Nam tròn.
Như trăng Trung Hoa,
Đẹp như trăng nước Mỹ…

Nhưng biển quê anh…
Mặn hơn tất cả.
Những đại dương bao la
Trên trái đất nàỳ…
Đã bốn ngàn năm nay…
Biển xanh mặn chát.
Mồ hôi, nước mắt… cha ông.

Máu loang biển
Đỏ trời chiều.
Sáu mươi tư trái tim tươi trẻ,
Hòa vào sóng xa
Luồng lạch, bãi ngầm…

Hôm nay biển hận khôn cùng.
Anh nghe gió trùng dương
Thổi về tê buốt
Lời đau, đứt lìa xương thịt…
Có phải lời vĩnh biệt…?
Hoàng Sa ơi! Trường Sa ơi…!

Tháng 5/2014
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.