Xin nhẹ tay buông | Rồi tuổi cũng hoàng hôn

Posted: 13/01/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

cheo_thuyen_qua_song_me

Xin nhẹ tay buông

rồi ra đời cũng nhẹ tênh
trăm năm thuyền khẳm. bồng bềnh biển dâu
tưởng rằng không qua nổi cầu
sông mê sóng lớn dòng sâu khó lường
nghiệp nhân xin nhẹ tay buông
biết bao oan khuất. thiên đường dợm chân
tâm nay nến sẵn ân cần
thắp lên ánh đạo. pháp thân hướng người

January 7- 2015

 

Rồi tuổi cũng hoàng hôn

mười năm tuổi. biết buồn vui
tay trong tay mẹ mây trôi giữa đời
mười lăm tuổi. biết ngậm ngùi
không còn tay mẹ để cười vẩn vơ
hai mươi tuổi. biết đợi chờ
đêm chong đèn viết những tờ thư xanh
rồi năm tháng cũng qua nhanh
tóc xưa chừ đã mong manh sợi. nhiều
hoàng hôn tuổi. hiểu thương yêu
là khi tim mở sớm chiều tâm kinh

January 8-2015

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.