Chép một tờ kinh | Về đâu, đâu là…

Posted: 21/01/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

chiec_la_luom_tu_bong_chieu-dinh_cuong

Chép một tờ kinh

tặng anh Đinh Cường

mở trang kinh. chỉ thấy mây
thiền tâm thanh tịnh niệm ngay di đà
tranh hoàng hôn. cảnh tuyết sa
giọt vàng giọt đỏ. nhạt nhòa giọt tôi
mở tờ kinh. chẳng thấy lời
quang minh thanh tịnh rạng soi cõi người
giấc yên. trời lặng. xanh trôi
chép mừng tranh mới. sáng ngời chân như

January 9- 2015

 

Về đâu, đâu là…

bạn về trong giấc mơ tôi
tỉnh ra còn tưởng bạn ngồi đâu đây
ra đi cả chục năm rồi
lẽ nào nghiệp nặng luân hồi khó qua
khó qua cũng được thôi mà
bạn còn dương thế. ta bà cùng nhau
đêm vàng lấp lánh trời sao
trầm tư tự hỏi về đâu. đâu là…

January 11- 2015

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.