Nhớ khùng

Posted: 22/01/2015 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

co_gai_dien

Bao nhiêu người không nhớ
Tự dưng nhớ con Khùng

Con Khùng ngày xưa cười tít mắt
Hình như cười bằng răng ?

Tôi nhớ
Có một lần về quê
Sau nhiều năm xa xứ
Nó chào tôi
_ Cậu đã về ?

Tôi nhớ
Nó đứng từ xa chỉ chỏ
Cạnh là một khùng con ?

Con Khùng có chồng
Con Khùng bị hiếp dâm
Con Khùng đã…?

Khùng ơi
Mày sống bằng gì ?

Bằng phân bò
Bằng rác rưởi
Bằng ve chai nhôm nhựa

Tôi nghe lòng rưng rưng …

08.01.2015
Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.