Trên đường về quê, bỗng nghe bản Tống tửu Đơn Hùng Tín

Posted: 24/01/2015 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

tong_tuu_don_hung_tin

Tiền đồng tịch kim bằng cộng lạc
Hậu lâm nguy, bất kiến đệ huynh
Lưỡi gươm đưa đầu rơi trên thảm cỏ
Mà đôi mi còn mấp máy giữa trời xanh
Dù không thương cũng đừng nên hạ thủ
Giết kẻ thù, chớ giết bạn sao đành ! ( *)

Song lang vừa gõ xuống nhịp Xang
Bóng ngựa bỗng động quanh đường gió bụi
Ly rượu tiễn giữa hoàng hôn hấp hối
Bỗng chạnh lòng suốt quãng đường xa

Huyết lệ một bầu sanh tử có gì
Nào câu nệ nhục vinh bên quốc nạn
Trăm nẻo quan sơn anh hùng mạc vận
Tiếc lầm người như bằng hữu chi giao

Câu hoài lang vướng nghẹn nghĩa kim bằng
Nên anh kiệt đâu ngờ phòng tiểu tiết
Thố tử hồ bi nâng ly tiễn biệt
Trả lại đời lòng dạ u minh …

Hiểu rằng đúng câu dưỡng hổ rừng xanh
Trước sau gì lửa nghìn thu di họa
Xe ngựa vẫn vô tình xuyên quốc lộ
Niềm cô đơn đồng tịch lệ vô thường
Trước, đồng tịch kim bằng cộng lạc
Mà hậu phần, nào thấy bóng đệ huynh !

Lưỡi gươm đưa hạ thủ hùng anh
Đường cố xứ vẫn bay đầy tiếng thét
Dừng tay hay hạ thủ có gì khàc biệt
Kẻ cầm gươm mà máu trắng phi thường …

Sao gió bụi vẫn bay quanh lời Xự
Hay nhịp Xang rơi suốt nẻo hành trình
Cống Xang Xự, đau lòng vũ trụ
Nên đường về ăm ắp với cung thương
Tiền, đồng tịch kim bằng cộng lạc ( Xự )
Hậu nhân tai, bất kiến nghĩa đệ huynh ( Xang ) !

Chắc rằng, nhân phi nghĩa bất giao
Nên rót cho tràn ly rượu tiễn
Uống hay không thì cũng đến rối giớ Ngọ
Đường xa, xe vẫn chạy chập chùng
Lưỡi gươm đưa đầu rơi trên cỏ dại
Mà hàng mi còn lệ đong trời xanh ! ,,,

Ngô Nguyên Nghiễm
Thư Trang Quang Hạnh đêm 21. 01. 2015

(*) Ý lời cổ nhạc

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.