Tình khúc dã tràng

Posted: 01/02/2015 in Âm Nhạc, Lan Phương, Nghiêu Minh

Nghiêu Minh

da_trang

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Lan Phương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.