Archive for the ‘Lan Phương’ Category

Nghiêu Minh

da_trang

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Lan Phương

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3