Những cái miệng

Posted: 03/02/2015 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

lanh_dao_csvn

những cái miệng
của một thời phun ra mùi khói lửa
hô hào huyễn hoặc chủ nghĩa xã hội thế giới đại đồng
bao con người bị bịt miệng chỉ biết trợn trừng mắt
mang niềm tin cùng những giấc mơ xuống mộ địa
cũng chính những cái miệng đó
hiện tại đang hút máu và tủy sống của đồng loại nó
có thể sẵn sàng nuốt chửng luôn lịch sử
không bao giờ bị bội thực (?)

những cái miệng
còn sót lại từ cuối thế kỷ trước
được gọi tên: sinh vật người
đã nhai rau củ và nhiều thứ khó nuốt
nhưng vẫn phải mở mắt cho đến ngày hôm nay
như vậy, được khẳng định
không thể nào nín thở một cách dễ dàng
bởi sự thích nghi nghe những tuyên ngôn lừa mị ngọt ngào

những cái miệng
biết phát ra thứ tiếng nói của loài người
nhưng đang đánh đu ngoài hộp sọ
đùa giỡn với những ngôn ngữ tiên tri
đôi khi cũng muốn gào thét lên
lúc há miệng trống hoác vì không có cái lưỡi
niềm tin bị gió cuốn đi.

Khaly Chàm
1/2015
cuối đông giáp ngọ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.