Rằm này làm nhớ trăng xưa

Posted: 09/02/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

cám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau

(Phạm Cao Hoàng)

rằm này làm nhớ trăng xưa
tuổi thơ in bóng hồn thơ sóng vàng
đời là tập vở đầu trang
ngã nghiêng con chữ từng vần a b
bàn tay lấm mực hoen lề
bước nai theo mẹ dẫn đi trường làng

mới thôi. tuổi hạc. ngỡ ngàng
cũng rằm năm đó cũng trăng tròn vành
tập dày còn chỉ vài trang
tay run chữ viết một hàng không xong
thân rồi nhẹ tựa cánh hồng
bạn bè còn mất ân cần chào thưa
tâm nay chánh niệm nắng mưa
bình an thanh tịnh. mấy mùa chân như

February 5- 2015
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.