Xuân Tango

Posted: 12/02/2015 in Âm Nhạc, Bích Hảo, Mai Phạm

Mai Phạm

tango_dance

Nhạc và lời: Mai Phạm; Tiếng hát: Bich Hảo
music_sheet
Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.