Sắm xuân

Posted: 12/02/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

cho_tet

Chợ Tết, cộ dưa với hoa
Mứt với quả. Nôn nả nhà
Ngược xuôi như hẹn rộn ràng sắm xuân

Khó mà tả nắng vào xuân
Không gắt, không nhạt, lâng lâng
Hửng màu thắm thiết biết ngần nào vui

Chừng mát ngọn gió nâng niu
Nôn Tết trời như muốn chiều
Chừng lăng xăng hối những điều cuối năm

Vội, kẻo không kịp, đầu năm
Lấn thời gian. Hối muộn mằn
Hối như con gái xuân sang hết thì

Hăm chín nước rột khác chi
Ba mươi, Mùng một cấp kỳ
Mua mau khéo gói biếu thì quà xuân

Hàng em còn đó, đợi không
Sắm Tết, tôi chen vòng vòng
Cái duyên em để tơ hồng vướng chân

Nỗi nhà hối tôi thành thân
Lại duyên em vướng vấn vần
Nghe tôi sắm sửa phải lòng duyên em

Viên Dung
2013
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.