Một thoáng xuân ngời

Posted: 14/02/2015 in Âm Nhạc, Ý Nhi, Thu Thủy

Thu Thủy

loc_xuan

Nhạc và lời: Thu Thủy; Tiếng hát: Ý Nhi

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.