Đêm xuống đồi

Posted: 16/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

linh_vnch-poncho

Đêm xuống đồi,
đốt điếu thuốc nửa khuya
Vành nón rừng che ngang vầng trán bạn
Xe mở đèn mắt mèo
Về đâu hỡi người tài xế quân vận
được lệnh chở chúng tôi lên đường

Đêm xuống đồi
Những ánh đèn nhòa nhạt trong sương
Ranh giới hai phần
Ngày đêm phờ râu trắng mắt

Mười mấy thằng con ngồi trong lòng bóng tối
Poncho đã ướt sương đêm
Đánh giặc quen rồi, chết sống cũng quen
Chỉ tiếc chưa về Qui Nhơn
tuột quần các cô nàng ca ve vũ nữ

Trần Hoài Thư
(trong Ô Cửa, Thư Ấn Quán tái bản nhiều lần)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.