Một ngày, qua một ngày

Posted: 22/02/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh
tặng Duyên và Nguyệt Mai

redwood_tree_under_sun

nắng trên ngọn cây redwood
ngày bắt đầu. ngày bắt đầu
bầu trời xanh sau màu lục diệp
sự im lặng trong ngực sâu
cùng giấc mơ. xanh rờn gió
đánh thức bởi bình minh

đóa magnolia vừa nở
cám ơn một ngày mới bắt đầu
cánh hoa âm thầm mà rực rỡ
như tình của những người chưa gặp nhau
mà vô cùng thân thiết

xin ngày đừng qua mau
khi lời chưa tỏ hết
lẽ nào chỉ cám ơn và cám ơn
lời cám ơn đâu níu được thời gian
đâu giữ được chân ngày không tắt nắng.

Lữ Quỳnh
San Jose, February 12- 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.