Tuổi già

Posted: 28/02/2015 in Thơ, Trần Hoài Thư

Trần Hoài Thư

chiec_la_vang

Ở tuổi già
Thiên hạ thường dốc tâm tu hành
hay làm từ thiện
Còn tôi
tôi vẫn dệt mộng
cùng áo đỏ áo xanh
Bởi thời thanh xuân làm lính thám kích tiền phương
Nên chỉ thấy toàn áo quan áo kẻm

Ở tuổi già
người ta thường tìm nơi không khí trong lành
Nghỉ ngơi chờ ngày lấp đất
Còn tôi
Tôi cứ lu bu hít bụi thời gian trốn mất
Khi đất lấp rồi, buồn lắm phải không ?

Trần Hoài Thư
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.