Ngựa | Nguyệt hồ

Posted: 04/03/2015 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

ngua_keo_xe

Ngựa

lên cầu con ngựa lưỡi le
sầu đeo kéo nặng một xe lưng còng
đường dài ngựa nhịp long đong
đường xa mòn mõi chưa chồn vó hăng.

Nguyêt hồ

hồ thu nước cạn
nguyêt biết đâu về
hoài nhân dẫn thủy
nguyệt nào bóng xưa?

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.