Trong mênh mông, mùa xuân gãy khúc

Posted: 04/03/2015 in Hà Duy Phương, Thơ

Hà Duy Phương

thieu_nu_tua_cua

ánh đèn ửng vàng má đêm
gió kẻ viền môi bóng tối
mắt tình buồn
trong chân dung bay…

bay lên
bay lên cánh cung
thịt da không kẽ hở
tôi thấy rồi
những lằn gân bỡ ngỡ

êm ru đường bay
máu chảy
tên người…

Xuân mơ hồ vén màn sương quá khứ
ký ức vãng lai qua những nách gai đời
hồn tôi mây trắng…

trong tôi đang là mùa Đông
rũ đâm nhánh cành trơ lá
có cánh chim vụt qua
rồi mất hút nơi lùm cây lạ

đánh rơi tiếng hót muôn trùng…

trong nổi trôi những phận người lận đận
tôi thấy tôi lách nhánh phao đời
tình giăng lưới trong mắt mùa ẩn nhẫn
mênh mông ân cần

sóng gió ôm tôi…

(SG 02/2015)
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.