Bên bờ Thái Bình

Posted: 12/03/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Tâm Hàn, Quỳnh Lan

Nguyễn Tâm Hàn

suy_tu_7

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.