Tay cầm nỗi đau

Posted: 13/03/2015 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

tran_hoai_thu_ngoi_khau_di_san

Bởi bây giờ tôi sống như hồn ma
cứ thấy bóng mình chập chờn trên vách

(Trần Hoài Thư)

bạn tôi tóc trắng ngồi khâu
từng trang di sản dãi dầu tuyết sương
hai mươi năm. một lên đường
súng gươm trả nợ máu xương lẫy lừng
thế rồi địa ngục mấy tầng
khổ sai tay cuốc tay cầm nỗi đau 
tang thương một cuộc bể dâu
bạn tôi tóc trắng ngồi khâu miệt mài
khâu đây. khâu đất khâu trời
khâu giang sơn. với khâu đời dỡ dang

March 10, 2015
Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.