Với rác nhà mình

Posted: 19/03/2015 in Lê Văn Hiếu, Thơ

Lê Văn Hiếu

thung_rac

Không mang áo dơ ra sông để giặt
Nước sông đùng đục thế nào ?

Không mang buồn ra chợ kể
Chợ đã đầy ắp mẹt đớn đau .

Thôi đành sắm sẵn một thùng rác
Bỏ áo dơ
Bỏ những buồn .

Lâu lâu đem hóa cho thành khói
Bụi bay lên trời
Thanh thản hơn .

Thùng rác ta đã ném câu thơ viết nhỡ
Ném mộng mị hoang mang
Ném những giấc thiên đường .

Ném những Ruồi mê mật bỏ xác
Ta tế Ruồi
Bằng khúc lãng quên .

Rồi ta cũng sẽ quên nhà mình có một thùng rác
Sẽ quên mình từng có đồ dơ .

Quên mang mặt rầu lù lũ đi buôn chợ
Quên bến sông trong
Quên con nước nhờ nhờ …

Lê Văn Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.