Một chút thôi, lắng đời

Posted: 28/03/2015 in Thơ, Viên Dung

Viên Dung

zen_master_hakuin

một chút, một chút thôi
nhắm mắt nghe cuộc đời
mấp máy lời trong ta
khoảnh khắc sẽ hiện ra

bóng đời ta ? mấy hồi !

một chút, một chút thôi
ta thử nghiêng đời mình
mắc mứu với người không
hay bia miệng trở mình

tình thật cứ như gương

đời là đời lên hương
khi trung ương tình gọi
tình là tình lưu hương
khi nghĩa đời yêu thương

dọn kiến tánh đưa đường

một là một chút thôi
trong suy nghĩ cuộc đời
mời hỏi lại kinh qua
ta được thà thảnh thơi

nhân gian đang chờ đợi

một là một chút thôi
hỏi trong nhắm mắt ấy
của thiên trả địa này
biện bày nào mang theo

trăng theo mở luân hồi

một chút là chút thôi
trong lắng đời suy nghĩ
thấy điểm dừng khủng khiếp
đợi ta biết đừng thêm

nhắm mắt, một chút thôi

Viên Dung
03/11/2014

Đã đóng bình luận.