Đêm ca dao | Bên hàng bông bụp

Posted: 31/03/2015 in Nghiêu Minh, Thơ

Nghiêu Minh

thieu_nu_mo_mong

Đêm ca dao

Này em mắc-cỡ-bàn-ngày
Bao nhiêu đưa đón loay hoay. Tôi dìa
Em nhìn cặp cá lia thia
Cứ như hai đứa khó lìa xa nhau
Tôi trong khung cửa vẫy chào
Nghe hồng chung vọng gió chao tim đèn

Này em tối-ở-quên-dìa
Em đi tôi nhớ nọ kia tôi buồn
Phải chi đừng có cái thương
Hai đứa đâu chết vì mường tượng nhau
Không em ai nhịp ví dầu
Ai ru trăng ngủ hàng cau chim về

 

Bên hàng bông bụp

Em ơi bông bụp nở hồng
Cho tôi khăn gói làm chồng của em
Kẻ sông giở vó mưa đêm
Còn tôi đợi tối qua thềm ru em
Kiếp sau hai đứa hai miền
Tôi làm bông bụp góp tiền định nhau

Chập chùng hiu hắt bên rào
Em mang bông bụp đã trao ai rồi
Tôi mang khăn gói bụi đời
Vấp chân luống sỏi nụ cười của em
Chợt bừng giấc mộng bình minh
Tôi sâu hóa bướm thất tình bay quanh!

Nghiêu Minh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh minh họa

Đã đóng bình luận.