Khoảnh khắc nhớ bậu

Posted: 14/04/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

thieu_nu_ao_ba_ba_trang

ngã ba. đường
một tẹo. nắng trong. cơn
hớt hải
giủ bụi. phô diễn vai lớp
diễm ảo
tuồng tích. rã rệu

lòng buồn
tiếng con sáo. hót
lúc
sang thuyền
lúc lòng nặng chịch. bậu
quày quả. bậu bỏ đi
mình ên

bậu ơi
nghĩ .mình dẫu 5 non
7 núi
dẫu 4 biển mông mênh
dẫu hằng hà rừng
dẫu trùng điệp núi
bậu đừng quên
nghĩa
phụ tình

đêm mắc võng
nhìn trăng vằng vặc
nhớ bậu. vô phương
trở giấc
chiêm bao thấy bậu
níu tay qua
xuống thuyền. thuyền trôi
bậu ơi. thuyền. hoa.

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.