Phim tháng tư | Biển tháng tư

Posted: 14/04/2015 in Huỳnh Minh Lệ, Thơ

Huỳnh Minh Lệ

chay_loan_chien_tranh

Phim tháng tư

tháng tư phim chậm quay đều
những xương những máu những kêu những gào
núi sông tràn ngập binh đao
một hình chữ s đồng bào giết nhau

09.04.2015

Biển tháng tư

biển tháng tư
anh bơi trong ký ức
tìm mảnh san hô
cất trong ngăn kéo
nắng chói chang sóng lừng lững
anh đâm đầu vào
biển tháng tư
uống một ngụm nước
no nê
mặn chát

08.04.2015

Huỳnh Minh Lệ
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.