Bâng quơ

Posted: 18/04/2015 in Âm Nhạc, Nguyễn Tâm Hàn, Quỳnh Lan

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_e_ap

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Đệm guitar: Hoàng Minh; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.