Sầu khúc bi tráng ca

Posted: 18/04/2015 in Tâm Nhiên, Thơ

Tâm Nhiên

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

Ngâm khúc Hồ trường Nguyễn Bá Trác
Hát khúc hùng tâm tráng khí ca
Dẫu khắp nhân gian buồn khủng khiếp
Cũng uống cùng ta chén nguyệt tà

Bước Hành phương Nam cùng Nguyễn Bính
Sinh bất phùng thời biết về đâu ?
Mặt đất bao la mà sao chật
Muốn hét gầm lên một tiếng sầu

Sầu thương em hỡi chiều tận thế
Cái ác đang tiêu hủy diệt đời
Trước bao tàn bạo… đành quy ẩn
Lui về tâm sự với mây trôi

Em hỡi ! Trời mây trăng lặng lẽ
Cuối ngàn trùng vẫn gặp trong tim
Niềm thơ ý nhạc ngời vi diệu
Ngay giữa lòng nhau chớ đâu tìm

Tâm Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.