Độc ẩm

Posted: 26/04/2015 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

a_portrait_of_blue_tuna-kari_sagal_allgire
A portrait or blue tuna
Kari Saga Allgire

Biết bao giờ bạn tôi về thăm quê cũ
Dù ngày dài cặm cụi nỗi nhớ thương
Biết bao giờ biền biệt tha phương
Bạn mới nhớ về thăm quê cũ

Tha hương nhiều năm thân khách lạ
Ly rượu buồn trăm mối hận chưa buông
Núi tuyết chưa tan sầu dâng bạc tóc
Chốn quê nhà thương nhớ cũng không về

Nhiều người bảo quê nhà xa lạ
Quán rượu nhiều có lẽ vẫn điêu linh
Nhiều người bảo nhiều bar nhiều gái
Nhiều Mẹ già khóc con dại xứ xa

Thân viễn xứ mà lòng sầu viễn xứ
Hai mươi năm chưa đủ cuộc ra đi
Về với đất có lẽ gần hơn nước
Thương nước non có lẽ không về

Tráng sĩ hề – không quên lời thề năm cũ
Chiều muộn rồi ly rượu vẫn chưa buông
Không còn gươm lấy gì đâu mà vỗ
Còn nắng tắt chiều say nỗi nhớ nhà

Nắng tắt rồi ly rượu buồn dang dở

Hoàng Minh Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.