Tháng tư và thân phận..

Posted: 29/04/2015 in Hồ Chí Bửu, Thơ

Hồ Chí Bửu

linh_vnch_5

Có một tháng 4 trong ký ức
Ngơ ngác ta nhìn lại cố hương
Bạn bè tan tác chia nhiều hướng
Ta vuốt mặt ta – kẻ cuối đường

Áo chiến- giày saut và súng trận
Giã từ- đâu giấc mộng Nam Kha
Tự dưng ta thấy mình căm hận
Cái gã hàng binh- cũng nhớ nhà

Ta như con chó luôn mồm sủa
Vẫy đuôi mừng khi chủ phát cơm
Nuốt cơm – nuốt cả luôn dòng lệ
Ai hiểu dùm ta nỗi đoạn trường

Ta hèn như những thằng ham sống
Chưa dám một viên đạn vô đầu
Dũng khí đâu còn khi tuyệt vọng
Chuyện đời- biển cạn hoá nương dâu

Tháng tư- đốt nến cho bằng hữu
Tạ lỗi với người đã ra đi
Có những nắm mồ không có chủ
Nghìn năm sông núi vẫn còn ghi..

Hồ Chí Bửu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.