Tận tưởng | Nhớ thương Kỳ Thoại

Posted: 30/04/2015 in Hà Thúc Sinh, Thơ

Hà Thúc Sinh

Tận tưởng

nui_mo_suong
Hàng năm cứ vào ngày 10 tháng 3 âm lịch,
con dân trẩy hội đền Hùng…

Ðất Mường núi Cả rừng trùng trùng
Dàn trải uy linh bóng tổ Hùng
Cha rạch đường gươm thơm biển gió
Mẹ tung vạt áo biếc mây ngàn
Ðá Thề chú Phán thời cung kiếm
Ðền Giếng cô Dung thuở lược gương
Tận tưởng công ơn con sụp lạy
Vừa khi gió dậy buổi hừng đông

 

Nhớ thương Kỳ Thoại

14-7-82 / 31-10-14

ky_thoai

Sớm nắng chiều mưa một cuộc đời
Nói cười mới đó đã xa rồi
Dễ quên con trẻ không mong mãi
Bền tưởng mẹ cha chẳng sống đời
Núi núi non non thần có tụ
Sông sông biển biển nước xuôi trôi (1)
Con ơi con hỡi băm hai tuổi
Sớm nắng chiều mưa một cuộc đời
__

(1) Cốt rắc trên núi và biển San Francisco

Hà Thúc Sinh
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.