9 bức tranh sơn dầu của Văn Đen

Posted: 14/05/2015 in Hội Họa, Văn Đen

Nguồn: Họa sĩ Đinh Cường giới thiệu tranh

Đã đóng bình luận.