Thoáng em xưa

Posted: 14/05/2015 in Âm Nhạc, Hương Giang, Nguyễn Tâm Hàn

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_ao_dai_tim_ngoi_cam_non

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đã đóng bình luận.