Qua đường Tràng Thi cảm tác

Posted: 17/05/2015 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Gửi: Những kẻ chặt cây

don_ha_cay_xanh_5

Sớm nay lên “Việt Đức”
thăm bạn nằm Nhà thương,
xe như bay trên đường
dưới vòm cây xanh mát…
Chim hót như chào đón,
vợ sau lưng thầm thì :
-may quá, đường Tràng Thi
chúng nó chưa chặt đến… 
Tuần trước lên chỗ cháu
qua đường Nguyễn Chí Thanh
bị Nắng đổ vỡ đầu
về cả tuần choáng váng…
(Hàng ngàn cây chúng chém
“nhóm lợi ích” kiếm Tiền
chúng “xơi” đến BÓNG MÁT
trơ Thủ Đô nghìn năm ! ?)
Chúng vẫn đấy…
Còn dân chúng như mình vẫn phải “chạy”
đòi BÓNG MÁT
cho Thủ Đô.

Hà Nội 13-5-2015
Nguyễn Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.