Đói sách

Posted: 24/05/2015 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
(Tặng : Ngộ Không)

pho_sach_nguyen_xi

Vạn khoảnh lương điền
Thiên kim dụng tử
bất như nhất Kinh
” (1)
– Gia ngữ

Đói Sách,
Mình mò lên Nguyễn Xí (2)
Sách chui, sách lậu bán vỉa hè
Bạn đùa :
-“Sách ai xuất bản, Người ấy đọc
Ai đứng giảng Đạo, Người ấy nghe” ! 
Này nhé :
-Sách Nga Xô Viết bày hoành tráng
thỏa mãn mấy Cụ nhớ Liên Xô,
Sách phía cụ Mao sao vắng hẳn ?
toàn truyện Sử Tàu bán như cho,
Tử vi- Tướng số tha hồ mở
“Ngôn tình” câu bọn nhóc ngây thơ,
“Thơ mới” được phen đua tái bản
“Tự lực Văn đoàn” thỏa xuất kho ,
“Kinh điển Mác- Lê” thành xưa- hiếm
dễ mua là “Nhật ký trong tù” v.v…
Nhơ mơ : sách đã thành hàng hóa
“Nhã Nam”, “Nhà Trẻ” …(3) phất ăn to
“Văn Hóa Thông Tin” (4) chừng đã chết ?
“Đông Tây” (5) khôn khéo lựa ra lò…
Chao ôi,
Thời buổi “Thế giới phẳng”
Quá thừa “Dân chủ” với “Tự Do”
cứ vào @ là đủ thứ
Tây, Ta, Tàu ,Nhật …ĐỌC tha hồ ? !
Ấy thế,
xem ra còn ĐÓI SÁCH
-Sách “Dạy làm Người”
kiếm chẳng ra…
a , ha…!!!

Hà Nội 19-5-2015
Nguyễn Khôi

(1) Vạn thửa ruộng tốt và nghìn vàng
để lại cho con, không bằng để lại một cuốn Sách.
(2) Phố sách Nguyễn Xí bên cạnh phố Tràng Tiền- Hà Nội.
(3) (4) (5) tên các Nhà Xuất bản Nhã Nam, Nxb Trẻ, nxb Văn Hóa Thông Tin,
nxb Đông Tây…

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.