Say nằm trên chiếu Cà Mau đãi bạn

Posted: 04/06/2015 in Ngô Nguyên Nghiễm, Thơ

Ngô Nguyên Nghiễm

cung_ly_ruou_voi_ban

Bạn đến buổi chiều tàn
Gió hoàng hôn vướng áo
Bụi đời nặng tóc tai
Ngước nhìn đôi kiếng lão

Trệ xuống chút anh Hai
Cho phong trần nhẹ bớt
Mươi năm trôi biền biệt
Như lạc giới sắc không …

Hành trang chút mây trời
(Ngày đi cũng như thế!)
Sá gì chuyện phân ly
Hợp tan như bóng quế

Trời đất, thê tử đâu
Mà càn khôn đầy túi ?
Quẩy cho kiếp tang bồng
Sao độc hành lủi thủi ?…

Thôi, ngồi tạm chiếu hoa
Chiếu Cà Mau bác Bảy (*)
Mượn lời ca năm xưa
Rượu vàng đầy thương hải!

Chút nữa, ừ nửa ly
Chừa thế gian chút đáy
Xa về, đừng e ngại
Cũng Rượu-Tình ấu thơ

Giữa phong vũ quê hương
Đời nay đầy chiến loạn
Lũ vong quốc, vong thần
Khiến rượu càng cay đắng!

Chiếu Cà Mau quá vãng
Đâu còn khúc tình xưa
Tổ tiên dệt gấm vóc
Từng giọt máu hoang sơ

Chiều nay, chiều cố nhân
Cát vàng vấy máu đỏ
Ải biên cương đầy mây
Giờ là mây xứ lạ …

Đãi bạn, rượu trường sa
Say nằm xuống chiếu nhỏ
Năm tháng có phôi pha
Tiếng chim gì gọi đó!!!…

Ngô Nguyên Nghiễm

(*) Soạn giả Viễn Châu (bác Bảy Bá): Ghe chiếu Cà Mau cắm sào trên vàm kinh Ngả bảy…

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.