Mắt lệ | Tuổi đời | Ngậm ngùi | Mưa long xuyên | Nhớ | Lối về

Posted: 05/06/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

ao_ba_ba3

Mắt lệ

Tóc thề em thả bên sông
Cổ Chiên con nước chia dòng bể dâu
Em nghiêng dáng nhỏ qua cầu
Thương ta mắt ứa lệ sầu nhìn theo

 

Tuổi đời

Con đường đá sỏi lá bay
Em ơi Cao Lãnh chiều cay mắt người
Sông Tiền lặng lẽ dòng trôi
Em còn ở lại tuổi đời mù tăm

 

Ngậm ngùi

Sóng xô gió đẩy dạt bèo
Ta xa nhau cũng tại nghèo thôi em
Hành trang là cuộc nhớ quên
Qua cầu Rạch Miễu phố đêm ngậm ngùi

 

Mưa long xuyên

Xa em xa trọn một đời
Dấu chân chim lạc giữa trời bão giông
Ra đi còn nợ dòng sông
Mưa bong bóng nổi chiều Long Xuyên buồn

 

Nhớ

Em đi nhớ nắng Hóc Môn
Nhớ mưa Chợ Lớn nhớ sông Sài Gòn
Tình đầu phai nhạt môi son
Giữa rừng Miệt Thứ đâu con đuờng về

 

Lối về

Đi xa cho lắm cũng về
Lợi danh tranh đấu cơn mê cũng tàn
Chuông rơi gõ nhịp thời gian
Thiên đàng, địa ngục biết sang lối nào.

30/5/2015
Hoàng Anh 79
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.