Về Takeo viếng đền Phnom Chisor

Posted: 16/06/2015 in Lâm Hảo Dũng, Thơ

Lâm Hảo Dũng

phnom_chisor
Ảnh Phnom Chisor-Phnom Penh-Nov 15-2014

Đền hoang còn lại bóng gầy
Gạch loang tường đổ buồn đầy tháp xưa
Ngậm ngùi màu đá ong khô
Vết đau tang chế quanh mồ tịch liêu
Cao lên đùn áng mây chiều
Tiếng run thiên cổ sầu theo tháp ngoài
Yoni một Yoni hai
Dòng sinh tử ấy luân hồi quẩn quanh…

Hồn hoang vu lạc cõi nào
Phế hưng, hưng phế ,niềm đau, nỗi buồn
Chia sầu từng nhánh mây buông
Cây im tiếng lá chim nguồn vắng xa
Đứng trông lại thấy quê nhà
Núi non từng khóm chôn tà huy bay…

Lâm Hảo Dũng
(PTT)
Van, BC-Can – Nov 23-2014-11H30’am
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.